Opgaver

Herunder kan du læse, hvilke opgaver og områder, jeg dækker.

  • Modtager børn, unge og voksne i individuelle forløb og tilbyder parforløb.
  • Fast tilknyttet krisepsykolog for flere organisationer.
  • Klinisk hypnose i forhold til bl.a. livsstilsændringer, angst, depression mm.
  • Arbejder med kurser og supervision inden for en række områder.
  • Krisepsykolog for PLO (Praktiserende Lægers Organisation).
  • Holder temadage og interne kurser omkring mental trivsel (belastningspsykologi) og holdbarhed i psykisk belastende arbejdsfunktioner.